پروفایل

محتوای صفحه اصلی

شرکت پیشگامان فعالیت خود را از سال 1388 به طور رسمی آغاز نمود 

و با همت و پشتکار فراوان پرسنل و مدیران شرکت و ایجاد فضایی مناسب 

جهت ساخت انواع سازه های فلزی و با شعار کیفیت رمز موفقیت و ارائه 

محصولی بهتر از خوب به مشتریان فعالیت خود را در زمینه ساخت پایه های

روشنایی و گالوانیزه نمودن قطعات مشتری مطابق استاندارد شروع نمود 

و در سال های بعد تولید گاردریل - گریتینگ و دیگر سازه های فلزی را شروع 

نمود . امید است در سایه لطف خداوند بتوانیم همیشه در خدمت شما 

سروران عزیز باشیم 

 Products 
   Power transmission towers -  Power transmission 

telescopic tower - Street Lighting Poles & flood Light Tower
 


Gard Rails - POLES IRAQI - Formwork & Scaffolding - Various 

steel Stractures - Export Steel 


 |